top of page
360105138_270066925757430_5570924872405506523_n.jpg

8月最強檔的夏令營隊|孩子從未體驗過

愛瘋運動  斑馬無人機挑戰營
全國無人機冠軍等級師資團隊陣容

報名連結:nav.cx/jKUhsZc

Line.png
Untitled.png
359800543_270067169090739_5674628154458546350_n.jpg

​營隊特色

Untitled (2).png
Untitled (1).png
截圖 2023-07-18 下午7.31.09.png

報名連結:nav.cx/jKUhsZc

bottom of page